top of page

Gemensam el

Med gemensam el sparar alla lägenhetsinnehavare i bostadsrättsföreningarna pengar. Individuell mätning innebär att din förening gör gemensamma inköp av el och sedan
fördelar kostnaden på de boende utifrån den verkliga förbrukningen.  


 

Den stora fördelen är lägre utgifter för medlemmarna eftersom de fasta kostnaderna blir lägre när man delar på föreningens abonnemang istället för att alla betalar för ett eget abonnemang.

 

Avläsningen sköter leverantören av el mätarna, detta sker varje dygn och de skickar sen en debiteringsfil till er förvaltare en gång i månaden, där alla kostnader per lägenheter står separat och läggs på varje enskild avi.

 

Varje boende kan logga in när som helst på kundportalen för att se aktuell förbrukning.

 

Ni kan nå leverantören av el mätarna varje dag under kontorstider för support och frågor. 

Eftersom era nuvarande elmätare kommer att ersättas med en ny och föreningen därmed tar över elmätningen upphör alla avtal mellan dig som lägenhetsinnehavare och elbolagen. Föreningen ombesörjer avslutning av samtliga elabonnemang. Eftersom det gamla abonnemanget helt upphör så avbryts även eventuella bindningstider.

Vilka är fördelarna?

Avläsning och debitering

Kundportal

Kundservice

Vad händer med era nuvarande el abonnemang?

Fastighetscentral

Hur går ett projekt till?

Vi på Elinstallatören syd har erfarenhet av att hjälpa bostadsrättsföreningar med att installera gemensam el. Efter en kontakt har inletts bokar vi in ett möte för att vi ska komma ut på plats och titta på er nuvarande el anläggning. Därefter återkommer vi med en offert.

 

För att bostadsföreningen ska kunna godkänna en offert av gemensam el, krävs det att ni har ett stämmobeslut från föreningen. När ni väl har det samt godkänt offerten, börjar vi processen med att ta kontakt med Eon för att få ett godkännande att vi ska montera ner era befintliga elmätare. När vi väl fått detta godkänt av Eon bokar vi en tid för utförande av arbetet där vi kommer att byta till nya elmätare, nya mätartavlor samt byte av ny Huvudcentral.

 

Efter avslutat projekt överlämnar vi de dokument och handlingar som ni behöver. Från beställning till färdig installation får man räkna med en ledtid på ca 6 månader.
Därefter ska föreningen teckna ett avtal med något företag som sköter mätningen av era el förbrukning. Vi kan ge er råd och tips i denna fråga.


 

Ni är välkomna att höra av er till oss för mer information samt för att få ett prisförslag. Ni kan ringa oss på: 040-319900 eller maila oss på: info@elsyd.se

Behöver ett stämmobeslut

Avslutat projekt

Offert

undermätare

Vanliga frågor

Vad innebär gemensam el?

Med gemensam el sparar alla lägenhetsinnehavare i bostadsrättsföreningarna pengar. Individuell mätning innebär att din förening gör gemensamma inköp av el och sedan fördelar kostnaden på de boende utifrån den verkliga förbrukningen.

Vad är fördelarna med gemensam el?

Den stora fördelen är lägre utgifter för medlemmarna eftersom de fasta kostnaderna blir lägre när man delar på föreningens abonnemang istället för att alla betalar för ett eget abonnemang.

Hur sker debiteringen av gemensam el?

Avläsningen sköter leverantören av el mätarna, detta sker varje dygn och de skickar sen en debiteringsfil till er förvaltare en gång i månaden, där alla kostnader per lägenheter står separat och läggs på varje enskild avi.

Behöver Bostadsrättsföreningen ett stämmobeslut på detta?

Vad händer med era nuvarande el abonnemang?

Eftersom era nuvarande elmätare kommer att ersättas med en ny och föreningen därmed tar över elmätningen upphör alla avtal mellan dig som lägenhetsinnehavare och elbolagen. Föreningen ombesörjer avslutning av samtliga elabonnemang. Eftersom det gamla abonnemanget helt upphör så avbryts även eventuella bindningstider.

För att bostadsföreningen ska kunna godkänna en offert av gemensam el, krävs det att ni har ett stämmobeslut från föreningen. När ni väl har det samt godkänt offerten, börjar vi processen med att ta kontakt med Eon för att få ett godkännande att vi ska montera ner era befintliga elmätare. När vi väl fått detta godkänt av Eon bokar vi en tid för utförande av arbetet där vi kommer att byta till nya elmätare, nya mätartavlor samt byte av ny Huvudcentral.

bottom of page