top of page

El renoveringar Fastighet

Se över sina el-lösningar:

Att se över sina el-lösningar i sin fastighet kan vara de bästa försäkringarna mot brand och el- problem. Kablar och ledningar blir uttorkade och slitna med åren. Samhället idag är mycket mer elektrificerat om man jämför med förr och idag är vi mycket mer beroende av en pålitlig strömförsörjning på ett helt annat sätt.

Transportbil Elinstallatören syd

Vi använder idag betydligt fler elektriska produkter i våra hem än när många hus byggdes på 50-, 60- och 70-talen. Att byta elstigare i en fastighet med äldre installationer är ofta ett stort lyft inte bara rent funktionsmässigt. De boende kan ha fler apparater igång samtidigt utan irriterande funktionsstörningar eller säkringar som går. Dagens standard, det vill säga EU-standard, kräver bland annat att samtliga uttag ska vara jordade i lägenheterna

Vi hjälper både fastighetsägare, bostadsrättsföreningar samt privat personer med el renoveringar. Nedan beskriver vi olika projekt hur de kan se ut.

Elrenovering

Projekt till fastighetsägare/bostadsrättsföreningar:

När vi gör en el renovering i hela fastigheten brukar ett projekt se ut på följande sätt.

 

Nytt brandlarmsystem

Vi dra fram nya brandlarmsledningar för installation av ett nytt brandlarmsystemen nere i källare samt uppe på vind. Vi installerar nya branddeckare, sirener, larmtryckknappar samt en ny larmtablå/brandlarmscentral.

Omdragning av nya ledningar
Vi drar om elen i alla lägenheter i fastigheten så de uppfyller de standard och krav som gäller. Vi drar om nya ledningar och installerar nya jordade uttag i alla rum samt nya strömbrytare och lamp uttag.

Brandlarmstablå


Omdragning av nya stigare
Vi drar om ny stigare i fastigheten, från huvud elcentral nere i källaren och upp till respektive elcentral inne i varje lägenhet. Installation och montering av ny el central till varje lägenhet. (Detta brukar fastighetsägaren stå för men är det en bostadsrättsförening så kan de välja ifall de boende vill ha detta som ett tillval.)

Ny led belysning
Vidare byter vi ut all belysning till led. Befintliga armaturer i trapphus, källare och vind bytes ut till led armaturer samt ny utomhusbelysning. Alla nödljusarmaturer i fastigheten byter vi även ut till led. 

Ny Huvudcentral
I sista skedet brukar vi byta ut och uppdatera till en ny huvudcentral nere i källaren.

Fastighetscentral

Efter avslutat projekt:
När entreprenaden är färdigställd återkommer vi med en färdig dokumentation på allt som vi genomfört. Ni får det i en pärm samt på en digital fil som innehåller:
Central ritningar, huvudledningsschema, armaturförteckning, intyg provningar, protokoll och ritningar till brandlarm samt leverantörsförteckningar.  

Offert:
Hör gärna av dig till oss för att få ett prisförslag samt för att få referenser från tidigare projekt. Du kan ringa oss på
040-319900 eller maila oss på info@elsyd.se

LED belysning

El renovering till Hus/lägenheter

El renovering till Hus/lägenheter

Detta bör du tänka på som ägare av en bostad!


Om du äger en bostad så är det du som är ansvarig för att det är säkert. Att byta el i ditt hem kan vara ett smart och effektivt sätt för att både öka din/er säkerhet men även för att minimera dina/era elkostnader. Att ha ett gammalt elsystem i ditt hem ökar risken för elfel eller andra olyckor, därför kan det vara värt att investera i ett helt nytt elsystem och göra en el renovering av ditt hem.

Transportbil Elinstallatören syd

En standard el renovering i Hus/lägenhet:


En standard el renovering som vi brukar utföra i en villa kan se ut på följande sätt:

Omdragning av befintliga ledningar samt installation av nya jordade vägguttag. Strömbrytare och lamputtag. Installation av ny el central med nya automatsäkringar och jordfelsbrytare.

Elcentral

Tillägg i en renovering:


I en standard el renovering ingår det att vi drar el ledningarna utanpåliggande. (Innebär att sladdarna syns och dras längst med listorna.) En snyggare lösning mer estetiskt men en dyrare lösning är att man dra el ledningarna infällt. (vilket innebär att all el är dragen i väggarna på ett sätt så sladdarna inte syns samt en snyggare lösning. När elkablar dras i väggar läggs de i el rör så det lätt i framtiden kan dras ny el utan att behöva öppna väggarna.)

Vägguttag
bottom of page