top of page

Nödbelysning

Elavbrott i samband med brand får inte försvåra utrymningen. Därför ska det alltid finnas en nödbelysning som vägleder människor till säkerhet.

 

Nödbelysning hjälper till under evakueringen vid brand- och rökutveckling i en byggnad. Men nödbelysning fyller också en viktig funktion vid andra typer av faror, som skaderisk vid elavbrott, terrorhot, bombhot, rasrisk eller gasutsläpp. När man snabbt vill evakuera människor ur en byggnad är det viktigt att samtliga utrymningsvägar har markeringar och att man tydligt kan se dem.

Varför ska man ha Nödbelysning?

Nödljusarmatur

Vandalburar?

Vi kan hjälpa er med att installera både nödljusbelysning samt med kompletterande vandalburar runt om. Vandlarburar är framförallt vanligt på skolor då det förekommer en del sabotage kring nödbelysningen. Med vandalsäkra och slagtåliga vandalburar kan kostnader för service och reparationer minskas.

 

Service och underhåll av alla typer av nödbelysning är viktig för att säkerställa dess funktion, och är kravställt i brandskyddsarbetet. Det finns nödbelysning med inbyggda självtestfunktioner som underlättar kontrollen.

I rutinen för kontroll och service av nödbelysningen ingår då batteribyten och funktionskontroll av utrymningsskyltarna. Vid renovering eller ombyggnation krävs också motsvarande kontroll. Kontakta oss på Elinstallatören Syd om ni är intresserad av en service av er befintliga anläggning. Nedan kan ni läsa mer vilka krav och regler som gäller.

Service av Nödbelysning

Nödljusarmatur med vandalbur

Krav på Nödbelysning

Boverket anger i sina byggregler (BBR) när nödbelysning krävs:

"Nödbelysning skall möjliggöra utrymning på ett säkert och effektivt sätt även vid strömavbrott. Nödbelysning skall finnas i utrymningsvägarna i byggnader som innehåller hotell, vårdanläggning (utom förskola och liknande) eller samlingslokal. Nödbelysning skall även finnas i samtliga trapphus som används för utrymning i byggnader med fler än åtta våningsplan.

Vägledande markeringar skall förses med nödbelysning, om det inte är uppenbart obehövligt.

Vägledande markeringar (hänvisningsarmaturer dvs nödljus med piktogram) ska enligt BBR dessutom finnas i lokaler där det är svårt att orientera sig eller som saknar dagsljusinsläpp. Med samlingslokal menas en lokal en grupp av lokaler inom en brandcell där fler än 150 personer med mindre god lokalkännedom kan uppehålla sig.

Elektriker

Svensk Standard för nödbelysning, SS-EN 1838

Sedan 1999 finns en standard för nödbelysning, SS-EN 1838. Standarden innehåller mycket detaljerade regler om nödbelysning. Den föreskriver bland annat att nödbelysning ska finnas på följande ställen:


I gångväg till utrymningsväg, min 1 lux vid golvnivå

Vid utrymningsväg och omedelbart utanför utrymningsväg

Vid larmtryckknapp, släckredskap och första hjälpen utrustning, 5 lux Vid riktningsförändring, hinder eller nivåskiftning i utrymningsväg. På arbetsplats med hög risk
t ex kemikalier eller farliga maskiner min 15 lux

På öppna ytor så kallade anti-panikområden, 0,5 lux

 

Ni är välkomna att höra av er till oss för mer information samt för att få ett prisförslag. Ni kan ringa oss på: 040-319900 eller maila oss på: info@elsyd.se

Offert

Nödbelysning

Vanliga frågor

Varför är nödbelysning viktigt?

Nödbelysning är avgörande för att säkerställa säker utrymning vid strömavbrott eller andra nödsituationer. Det hjälper till att förhindra panik, minskar risken för olyckor och uppfyller lagstadgade säkerhetskrav.

Vilka typer av nödbelysning finns det? 

Det finns flera typer av nödbelysning, inklusive utrymningsbelysning, hänvisningsskyltar och antipanikkbelysning. Vi hjälper till att välja rätt typ och placering för att uppfylla säkerhetsstandarder och fastighetens behov.

Kan nödbelysningen integreras med andra säkerhetssystem? 

Ja, nödbelysning kan integreras med andra säkerhetssystem, som brandlarm och  säkerhetsbelysning för en samordnad och effektiv nödsituationhantering. Vi kan utforma en lösning som passar fastighetens behov.

Fungerar nödbelysningen vid ett strömavbrott? 

Vi installerar system med batteribackup som aktiveras automatiskt vid strömavbrott. Regelbundna tester och underhåll säkerställer att nödbelysningen fungerar korrekt när den behövs som mest.

Finns det olika designalternativ för nödbelysning? 

Ja, det finns många olika designalternativ som passar både estetiska och funktionella krav. Vi hjälper till att välja armaturer som smälter in med fastighetens inredning samtidigt som de uppfyller säkerhetskraven.

Hur många nödbelysningar behöver vi installera?

Det är svårt att säga antalet utan att ha tittat på plats, men det man kan säga är att varje gång i källare och vind måste man kunna se en skylt som vägleder en ut till närmsta utgång.

Behöver nödbelysningen underhållas?

Underhåll är viktigt för att säkerställa att nödbelysningen fungerar korrekt vid en nödsituation. Detta inkluderar att testa systemet, byta ut batterier och utföra eventuella reparationer. Vi erbjuder underhållsavtal för kontinuerlig driftssäkerhet.

bottom of page