top of page

Datanät

Vi installerar och servar datanätverk för data- och telesystem. Vi arbetar både med modern fiberteknik, traditionell kopparkabel och utifrån de förutsättningar och önskemål som finns.

 

Utvecklingen på det här området går snabbt och vi är måna om att erbjuda våra kunder den senaste tekniken. Idag kan man t.ex. integrera datanätverk med säkerhetsteknisk utrustning som larm- och passersystem.

bottom of page