top of page

Laddboxar

Vi på Elinstallatören Syd kan hjälpa er med att installera laddboxar. Med

laddboxar kan man som fastighetsägare påverka och bidra till en hållbar

framtid  genom att värna miljön samt att erbjuda sina boende laddning.

 

Vi samarbetar med ett antal levrantörer som erbjuder laddstationer. Laddstationerna passar alla laddbilar och är alltid uppdaterade med den senaste mjukvaran. Det är fastighetsägaren själv som bestämmer vem som får tillgång till laddstationen samt priset per kWh. Varje användare betalar för sin egen förbrukning.

Alla användare får personliga laddkort och laddbrickor som registreras på Laddportalen.  Där kan ni enkelt följa användningen och få ett underlag för fakturering. Ni bestämmer själva hur ni vill ta betalt. Vi står för kundservice, drift och tekniskt support. 

Investeringsstöd till era laddboxar?
Det finns något som heter klimatlivet som är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Satsningen är en del av statsbudgeten som riksdagen beslutat om.

Hur många får sin ansökan beviljad?
Siffror från Klimatverket visar att år 2016 var det ca 570 ansökningar som kom in och av dessa var det ca 264 ansökningar som beviljades. I procent form skulle detta innebära att ca 46% av de som ansökte fick beviljat stöd.

Hur mycket kan man få beviljat i kronor?
År 2016 beviljades stöd för ca 620 miljoner kronor. Den totalt investeringskostnaden för de som ansökte var ca 1450 miljoner. Det innebär att varje projekt fick ca 42% av det totala beloppet de investerade i deras projekt.

 

Kontakta oss för mer information så kan vi hjälpa vi er med att ansöka om investeringsstöd.

Skillnaden mellan elkabel och laddbox

Laddkabeln har en vanlig väggkontakt jämfört med laddboxar som är monterad fast till en nydragen elledning och därav säkrare. Med laddkabeln kan elbilar dra ungefär 10–13 A från vägguttaget jämfört med laddboxar som brukar leverera 16 A till bilen. Laddar du en hel natt med laddkabel kan du ladda 20–30 kWh , med laddbox kan du ladda bilen 40kWh.

bottom of page