top of page

Serviceavtal

Vi tecknar serviceavtal på elanläggningar, brandlarmanläggningar passagesystem- och porttelefonsystemanläggningar. Kontakta oss för mer information, så kan vi föreslå ett serviceavtal utifrån era behov.

En överenskommelse om regelbunden service resulterar dessutom i kortare tillstånd, säkrare drift, lägre totalkostnad och minimal risk för elbränder.

Vi ser framemot att höra ifrån.
Ni kan nå oss på: 040319900 eller info@elsyd.se

Servicebil
bottom of page