top of page

Tvättstugebokning

Elektronisk bokning av tvättstuga eller andra lokalerFörutom en digital info tavla kan man även sätta upp en separat ”Tvättstugebokning” som monteras upp vanligtvis utanför tvättstugan.

Ett elektroniskt bokningssystem för tvättstugan tillåter en god översikt över lediga tider och snabb och enkel bokning och avbokning med ett knapptryck, var du än är. En bokningstavla i tvättstugan ökar både säkerheten och underlättar för alla som använder tvättstugan.

 

Tvättstugebokning kan även ses som ett komplement till våra passersystemslösningar för en hel fastighet. Men vi installerar även elektronisk bokning för enskilda utrymmen om ni önskar det. Boka tvättid online eller via bokningstavlan. 

Bokningen ske direkt via tvättstugans bokningstavla som monteras på väggen i närheten av tvättstugan. Med hjälp av sin nyckelbricka verifierar användaren sin behörighet och väljer sen önskat pass för bokning. Det går även utmärkt att boka tider via webben på sin dator, surfplatta eller mobil. Det gör det väldigt användarvänligt och smidigt för de boende.

Tvättstugebokning

Går det även att boka bastu och samlingslokal?

Självklart går det! Tvättstugebokning må vara det vanligaste användningsområdet för denna bokningstjänst. Men samma system lämpar sig utmärkt även för bokning av andra gemensamma lokaler, såsom föreningens samlingslokaler, bastu och övernattningslägenheter.

 

 

Dörrarna in till tvättstugan, eller annan bokad lokal, kan styras så att endast den som bokat kan öppna dem. Genom att begränsa tillträdet ökar säkerheten och tryggheten. Risken att tvätt stjäls i tvättstugan minskar. Risken att obehöriga tar sig in i den bokade samlingslokalen minskar också.

 

Ni är välkomna att höra av er till oss för mer information samt för att få ett prisförslag. Ni kan ringa oss på: 040-319900 eller maila oss på: info@elsyd.se

Hur sker tillträde till boka lokal?

Offert

Bokningssytem

Vanliga frågor

Vad är fördelarna med ett elektroniskt bokningssystem för tvättstugan?

Ett elektroniskt bokningssystem erbjuder enkel och flexibel tidsbokning via app eller webb, vilket minskar konflikter och ökar tillgängligheten. Det minskar risken för dubbelbokningar och ger en tydlig översikt över lediga tider. Samt man behöver inte vara orolig att någon kommer in och stjäl ens kläder då det är endast är den som har bokat som kommer ha tillgång till tvättstugan under bokningstiden.

Hur påverkar installationen av ett tvättstugebokningssystem fastigheten och boende?

Installationen innebär att nödvändig hårdvara, som elektroniska lås och bokningspaneler, monteras i tvättstugan. Detta kan vanligtvis genomföras med minimala störningar och de boende kommer inte att påverkas i någon högre grad då installationen och arbetet sker nere i källaren.

Kan systemet integreras med andra fastighetssystem?

Hur fungerar det tvättstugebokningssystemet?

Systemet fungerar genom att boende loggar in på en app eller webbportal där de kan boka, ändra eller avboka tvättider. Systemet uppdateras i realtid och kan även skicka påminnelser om kommande bokningar.

Vad krävs för att underhålla det tvättstugebokningssystemet?

Viss underhåll, kontroller och uppdateringar av både hårdvara och mjukvara bör göras. Eventuella tekniska problem kan ofta lösas via fjärrsupport, vilket gör att systemet hålls i drift med minimal störning.

Hur säkerställs att endast boende kan boka tvättider?

Bokning sker via tagg som man lägger på tvättstugebokningen nere i källaren eller kan det ske via personliga inloggningar via dator eller app, för att säkerställa att endast behöriga boende kan boka tvättider. Detta förhindrar obehörig åtkomst och missbruk.

Ja, det elektroniska bokningssystemet kan oftast integreras med andra fastighetssystem, som passersystem och fastighetsportal, vilket ger en smidig användarupplevelse till de boende.

bottom of page