top of page

Åskledarskydd

Vill ni undvika att blixten slår ner i er fastighet?

Installation av Åskledarskydd är till för att skydda byggnader och människoliv vid åsknedslag. Klimatförändringarna i Sverige har gjort att medeltemperaturen stiger samt att medelnederbörden ökar och intensiteten i de kraftfullaste skyfallen blir större. Detta bidrar till kraftigare åskoväder som förväntas bli både vanligare och mer intensiva.

Vid åska ökar risken för att elprodukter, apparater och elanläggningar skadas och att höljen då blir strömförande och kan utsätta människor för fara samt stor risk för brand.

Blixtnedslag

Kan åskan orsaka brand i fastigheten?

Det stämmer det kan den. 2019 slog ett blixtnedslag ner i Malmö på en fastighet som sluttade med att hela byggnaden brann ner. Brandskadan blev så omfattade att ingen av de boende kunde flytta tillbaka till sina lägenheter igen. Läs mer om händelsen via artiklen på Svt.


Blixtnedslag orsakade storbranden – huset byggs upp igen | SVT Nyheter

Blixtnedslag

Ta gärna kontakt med oss på Elinstallatören Syd så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er med att installera åskledarskydd. Det kan vara en billig försäkring i att investera i åskledarskydd med tanke på vad ett blixtnedslag kan åstadkomma.

 

Hör gärna av er till oss för att få ett prisförslag samt för att få referenser från tidigare projekt. Ni kan ringa oss på

040-319900 eller maila oss på info@elsyd.se

Offert

Blixtnedslag

Vanliga frågor

Varför är åskledarskydd viktigt?

Åskledarskydd är viktigt för att skydda fastigheten och dess elektriska system från skador orsakade av blixtnedslag. Det minskar risken för bränder och elektriska skador, vilket ökar säkerheten för de boende och fastigheten.

Hur fungerar ett åskledarskydd?

Ett åskledarskydd består av en uppsättning avledare som fångar upp blixtens energi och leder den säkert ner i marken genom jordade ledningar. Detta förhindrar att blixten orsakar skador på byggnaden och dess elektriska system.

Uppfyller åskledarskyddet lagkrav och standarder?

Ja, vi installerar åskledarskydd enligt gällande lagkrav och standarder. Detta säkerställer att systemet är säkert och effektivt samt godkänt vid inspektioner.

Vad händer om fastigheten redan har ett äldre åskledarsystem?

Om fastigheten har ett äldre åskledarsystem, kan vi utföra en inspektion för att bedöma dess effektivitet och föreslå eventuella uppgraderingar eller reparationer som behövs för att säkerställa att det uppfyller moderna standarder.

Kan åskledarskyddet integreras med andra säkerhetssystem?

Ja, åskledarskydd kan integreras med andra säkerhetssystem, såsom överspänningsskydd, för att erbjuda ett heltäckande skydd mot blixtnedslag och elektriska störningar. Detta ger en extra nivå av säkerhet för fastigheten.

Är åskledarskyddet framtidssäkert?

Moderna åskledarskydd är designade för att vara hållbara och effektiva över lång tid. Regelbundet underhåll och inspektioner säkerställer att systemet fortsätter att fungera korrekt och erbjuder skydd för framtida behov.

Behöver åskledarskyddet underhållas?

Underhåll är viktigt för att säkerställa att åskledarskyddet fungerar korrekt. Detta inkluderar inspektion och kontroll av alla komponenter för att säkerställa att de är i gott skick och att systemet är ordentligt jordat.

Kan man teckna service avtal för underhåll av åskledarskyddet?

Absolut det kan man. Vid tecknande av serviceavtal efter installation av åskledarskyddet, ingår det underhåll och tester under året. För mer information, ta kontakt med oss så berättar vi mer.

bottom of page