top of page

Brandlarm

Fastighetsägaren har ett ansvar att se till att det finns brandlarm och röklarm i fastigheten. Komponenterna i ett brandlarm som är vanligast är en centralapparat och detektorer som reagerar om fastigheten fylls med rök och ifall temperaturen ökar snabbt.

Det är därför oerhört viktigt med god brandsäkerhet för att upptäcka brandfara i god tid så att den kan släckas samt att skadorna begränsas. Brandlarmen bör monteras av kvalificerade elektriker. Våra elektriker är behöriga och kan hjälpa till med detta.

Brandlarm central

Projekt

Ett vanligt projekt för oss är att vi hjälper en bostadsrättsförening eller fastighetsägare med att installera ett nytt brandlarmsystem.

Det vanligaste är att vi hjälper till med att installera nya branddeckare, sirener, larmtryckknappar, brandlarmstablå samt en brandlarmscentral till vind och källare i fastigheten.

Branddeckare

Service och underhåll

Brandvarnare bör få kontinuerligt underhåll. Efter installation av ett nytt brandlarmsystem erbjuder vi ett serviceavtal på anläggningen, där det ingår underhåll av era nya anläggning årligen samt att vi rycker ut ifall något skulle hända.


Ni är välkomna att höra av er till oss för mer information samt för att få ett prisförslag. Ni kan ringa oss på: 040-319900 eller maila oss på: info@elsyd.se

Offert

Brandlarmssiren

Vanliga frågor

Varför ska man installera ett brandlarmsystem till sin fastighet?

För att upptäcka brandfara i god tid så att den kan släckas samt att skadorna begränsas. Brandlarmen bör monteras av kvalificerade elektriker. Våra elektriker är behöriga och kan hjälpa till med detta.

Vilka typer av branddetektorer finns det och vilken är bäst för vår fastighet?

Vad är fördelarna med att uppgradera till ett modernt brandlarmsystem?

Ett modernt brandlarmsystem ger ökad säkerhet genom bättre pålitlighet och snabbare respons. Systemet kan integreras med andra säkerhetssystem, möjliggöra fjärrövervakning och underlätta underhåll. Detta minskar risken för skador och förbättrar tryggheten för de boende.

Det finns olika typer av branddetektorer såsom rökdetektorer och värmedetektorer. Valet beror på fastighetens specifika behov. Ofta är en kombination av flera sensorer bäst för att täcka olika typer av bränder effektivt.

Hur pålitliga är trådlösa brandlarmsystem jämfört med trådbundna system?

Vilken typ av underhåll krävs för det nya brandlarmsystemet?

Regelbundet underhåll inkluderar kontroller och testning, byte av batterier och sensorer samt årliga inspektioner och certifiering. Detta säkerställer att systemet fungerar korrekt och minskar risken för falsklarm. För mer information kontakta oss.

Trådlösa brandlarmsystem är ofta lika pålitliga som trådbundna system och erbjuder flexibilitet vid installation. Dock kan trådbundna system ha fördelar i miljöer med hög störning. Valet beror på fastighetens specifika behov och förutsättningar.

bottom of page