top of page

Elbesiktning fastighetsägare

Vilka risker finns i en elanläggning och vilka brister kan upptäckas och förebyggas tack vare elrevisionsbesiktningar på fastigheter?

Med hjälp av en el besiktning av er fastighet kan ni undvika bränder samt människoliv. En elanläggning åldras precis som allt annat i en fastighet. Desto äldre en anläggning blir, desto större risk att något händer som kan leda till allvarliga skador på människor och egendom

Transportbil Elinstallatören syd

Upptäcka brister i el centralanläggning?
Vi på Elinstallatören syd använder oss av Termografering (värmekamera) som används för att mäta temperaturdifferenser i till exempel elektriska installationer.

Defekter och överbelastning kan orsaka överhettning eller kortslutning som kan leda till brand och produktionsavbrott. Tidig upptäckt av sådana fel med hjälp av modern termografiutrustning kan bidra till att spara människoliv och egendomsvärde

Värmekamera

Översyn av hela fastigheten
Förutom att vi utför ovan besiktning med värmekamera, kontrollerar vi även övriga utrymmen som är offentliga i fastigheten som källare (tvättstuga, mangelrum, verkstad rum) och vind.

Vi ser över befintliga installationer samt testar jordfelsbrytare, säkringar och uttag. Vi gör även stickprovskontroller i dosor och strömbrytare.

Elcentral

Protokoll & Rapport
Efter genomförd besiktning får ni en rapport över el besiktningen där det framgår eventuella fel och anmärkningar som bör åtgärdas samt eventuella rekommendationer för framtida förbättringar.

Offert
Ni är välkomna att höra av er till oss för mer information samt för att få ett prisförslag. Ni kan ringa oss på: 040-319900 eller maila oss på: info@elsyd.se

Elbesiknting fastighet protokoll

Elbesiktning Hus/Lägenhet

El besiktning Hus/Lägenhet

Kul att du har hittat till vår sida. Vi ser framemot att hjälpa dig med din el. För ett elsäkert hem är det viktigt att säkerställa att elanläggningen i din fastighet är korrekt utförd och säker. Som ägare av hus, lägenheter och sommarstugor har du/ni detta ansvar.

Det är viktigt att vara medveten om att dolda elfel är vanligare än många tror, särskilt i äldre elinstallationer. Därför är det viktigt att ha en uppdaterat el besiktning av sitt boende. Vi kan hjälpa dig med en el besiktning ifall du bor i Södra Skåne där vi opererar.

Transportbil Elinstallatören syd

Varför är det viktigt med en elbesiktning?


Genom en elbesiktning säkerställer du att din elanläggning når upp till säkerhetskraven som finns och elanläggningens funktionsduglighet ligger på ditt ansvar.

Du är helt enkelt ansvarig för att vägguttag, strömbrytare, ledningar, el centraler och liknande fungerar felfritt och är helt ofarliga för de som bor i eller besöker bostaden. Eventuella fel i elanläggningen kan i värsta fall vara förenat med livsfara där människoliv kan komma till fara.

Elbesikning villa

När ska el en elbesiktning utföras?

Du bör boka in en el besiktning vid överlåtelse av bostad eller ifall du misstänker ifall något inte fungerar som det ska. Om användningen eller belastningen av elanläggningen förändras väsentligt, samt om huset är byggt före 1970.

Vid ett bostadsköp tar du över ansvaret för elanläggningen. En el besiktning ingår i regel inte i en vanlig överlåtelsebesiktning.

Elcentral

Detta ingår i en elbesiktning hos Elinstallatören Syd
En el besiktning genom våra kunniga och certifierade elektriker innebär en noggrann kontroll av kvaliteten på din elanläggning. Våra elektriker säkerställer att den är korrekt installerad, funktionsduglig genom att:

Kontroll av el centralen, säkringar och jordfelsbrytare.
Kontroll av synlig el såsom: lampor, uttag, strömbrytare och ledningar. Stickprovskontroller av dosor, vägguttag och strömbrytare. Utförande av isolationsmätning, kontinuitetsmätning och looptest. Test av jordfelsbrytare

Mätinstrument

Protokoll & Rapport
Efter genomförd besiktning får ni en rapport över el besiktningen där det framgår eventuella fel och anmärkningar som bör åtgärdas samt eventuella rekommendationer för framtida förbättringar.

Offert
Ni är välkomna att höra av er till oss för mer information samt för att få ett prisförslag. Ni kan ringa oss på: 040-319900 eller maila oss på: info@elsyd.se

Elbesiktnting protokoll
bottom of page