top of page

Brf Ulla 2

El renovering - Brf Ulla 2
Datum: 2018


I detta projekt hjälpte vi Brf Ulla 2 med en el renovering i deras fastighet.
 

Nya huvudledningar
Framdragning av nya huvudledningar som ändras från 1 fas till 3 fas från källare till 13st lä
genheter samt 1st lokal. Montering och inkoppling av 14st nya el centraler med jordfelsbrytare och automatsäkringar i respektive lägenheter samt lokal.

Stigarcentraler & mätartavlor 

Byte av stigarcentraler i källare för lägenheter samt montering och inkoppling av nya mätartavlor i källare för lägenheter och lokalen.


Offert

Hör gärna av er för mer information samt pris. Vi har elektriker i Malmö, Lund, Höllviken med omnejd.

bottom of page