top of page

Erikstorp

El renovering - HSB Sundsfastigheter
Projekt: Erikstorp 
- Datum: 2019

I detta projekt hjälpte vi HSB Sundsfastigheter med en totalt el renovering inklusive nytt brandlarmsystem i en av deras fastigheter i Malmö.
 

Omdragning av nya stigare
Vi drog om nya stigare i fastigheten, från huvud elcentral nere i källaren och upp till respektive elcentral inne i varje lägenhet.
 

Omdragning av nya ledningar i respektive lägenhet
Vi drog om nya ledningar i alla lägenheter och installerade nya jordade uttag i alla rum samt nya strömbrytare och lamp uttag samt byte till ny el central.

Ny LED belysning
Installerade ny LED belysning i både trapphus, källare, vind samt till deras utomhusbelysning.

Nytt brandlarmsystem

Vi drog fram nya brandlarmsledningar för installation av ett nytt brandlarmsystemen nere i källare samt uppe på vind.
 

kablar erikstorp_edited_edited.jpg
bottom of page