Serviceavtal

Vi tecknar serviceavtal på elanläggningar, passagesystem och porttelefonsystem. Kontakta oss för mer information, så kan vi föreslå ett serviceavtal utifrån era behov.

En överenskommelse om regelbunden service resulterar dessutom i kortare tillstånd, säkrare drift, lägre totalkostnad och minimal risk för elbränder.