top of page

Serviceavtal

Vi tecknar serviceavtal på elanläggningar, passagesystem och porttelefonsystem. Kontakta oss för mer information, så kan vi föreslå ett serviceavtal utifrån era behov.

En överenskommelse om regelbunden service resulterar dessutom i kortare tillstånd, säkrare drift, lägre totalkostnad och minimal risk för elbränder.

bottom of page