top of page

HSB Sundsfastigheter

El renovering - HSB Sundsfastigheter
Projekt: Tonfisken & Strutsen - Datum: 2020


I detta projekt hjälpte vi HSB Sundsfastigheter med en totalt el renovering inklusive nytt brandlarmsystem i två av deras fastigheter ”Tonfisken & Strutsen” i Malmö.
 

Omdragning av nya stigare
Vi drog om nya stigare i fastigheten, från huvud elcentral nere i källaren och upp till respektive elcentral inne i varje lägenhet. Byte av ny Huvudcentral nere i källaren.

 

Omdragning av nya ledningar i respektive lägenhet
Vi drog om nya ledningar i alla lägenhe
ter och installerade nya jordade uttag i alla rum samt nya strömbrytare och lamp uttag samt byte till ny el central.

Ny LED belysning
Vi demonterade även ner befintlig belysning och installerade ny LED belysning i både trapphus, källare, vind samt till deras utomhusbelysning.

Nytt brandlarmsystem

Vi drog fram nya brandlarmsledningar för installation av ett nytt brandlarmsystem nere i källare & vind.

bottom of page