top of page

Brf Tapperheten 2 

Armaturbyte till LED – Brf Tapperheten 2
Datum: 2019


I detta projekt hjälpte vi Brf Tapperheten 2 med ett armaturbyte till LED.

Trapphus & källare
Demontering av befintliga armaturer samt installation av nya ledplafonder där befintliga har suttit.

Utomhusbelysning
Demontering av befintliga fasadarmaturer samt installation av nya fasadarm
aturer i LED.

Energibesparing
Genom att göra ett byte till LED kan ni göra en stor energibesparing på 
ca 50%.

Offert
Hör gärna av er till oss på Elinstallatören Syd för mer information. 
Vi har elektriker i Malmö, Lund, Höllviken med omnejd.

bottom of page