top of page

Nödbelysning

Elavbrott i samband med brand får inte försvåra utrymningen. Därför ska det alltid finnas en nödbelysning som vägleder människor till säkerhet.

Varför ska man ha Nödbelysning?
Nödbelysning hjälper till under evakueringen vid brand- och rökutveckling i en byggnad. Men nödbelysning fyller också en viktig funktion vid andra typer av faror, som skaderisk vid elavbrott, terrorhot, bombhot, rasrisk eller gasutsläpp. När man snabbt vill evakuera människor ur en byggnad är det viktigt att samtliga utrymningsvägar har markeringar och att man tydligt kan se dem.

Nödljusarmatur


Vandalburar? 
Vi kan hjälpa er med att installera både nödljusbelysning samt med kompletterande vandalburar runt om. Vandlarburar är framförallt vanligt på skolor då det förekommer en del sabotage kring nödbelysningen. Med vandalsäkra och slagtåliga vandalburar kan kostnader för service och reparationer minskas.

Service av Nödbelysning
Service och underhåll av alla typer av nödbelysning är viktig för att säkerställa dess funktion, och är kravställt i brandskyddsarbetet. Det finns nödbelysning med inbyggda självtestfunktioner som underlättar kontrollen.

I rutinen för kontroll och service av nödbelysningen ingår då batteribyten och funktionskontroll av utrymningsskyltarna. Vid renovering eller ombyggnation krävs också motsvarande kontroll. Kontakta oss på Elinstallatören Syd om ni är intresserad av en service av er befintliga anläggning. Nedan kan ni läsa mer vilka krav och regler som gäller.

Nödljusarmatur med vandalbur

Krav på Nödbelysning
Boverket anger i sina byggregler (BBR) när nödbelysning krävs:

"Nödbelysning skall möjliggöra utrymning på ett säkert och effektivt sätt även vid strömavbrott. Nödbelysning skall finnas i utrymningsvägarna i byggnader som innehåller hotell, vårdanläggning (utom förskola och liknande) eller samlingslokal. Nödbelysning skall även finnas i samtliga trapphus som används för utrymning i byggnader med fler än åtta våningsplan.

Vägledande markeringar skall förses med nödbelysning, om det inte är uppenbart obehövligt.

Vägledande markeringar (hänvisningsarmaturer dvs nödljus med piktogram) ska enligt BBR dessutom finnas i lokaler där det är svårt att orientera sig eller som saknar dagsljusinsläpp. Med samlingslokal menas en lokal en grupp av lokaler inom en brandcell där fler än 150 personer med mindre god lokalkännedom kan uppehålla sig.

Elektriker

Svensk Standard för nödbelysning, SS-EN 1838
Sedan 1999 finns en standard för nödbelysning, SS-EN 1838. Standarden innehåller mycket detaljerade regler om nödbelysning. Den föreskriver bland annat att nödbelysning ska finnas på följande ställen:


I gångväg till utrymningsväg, min 1 lux vid golvnivå

Vid utrymningsväg och omedelbart utanför utrymningsväg

Vid larmtryckknapp, släckredskap och första hjälpen utrustning, 5 lux Vid riktningsförändring, hinder eller nivåskiftning i utrymningsväg. På arbetsplats med hög risk
t ex kemikalier eller farliga maskiner min 15 lux

På öppna ytor så kallade anti-panikområden, 0,5 lux

Offert:
Ni är välkomna att höra av er till oss för mer information samt för att få ett prisförslag. Ni kan ringa oss på: 040-319900 eller maila oss på: info@elsyd.se

Nödbelysning
bottom of page