top of page

Brandlarm och Brandvarnare 

Fastighetsägaren har ett ansvar att se till att det finns brandlarm och röklarm i fastigheten. Komponenterna i ett brandlarm som är vanligast är en centralapparat och detektorer som reagerar om fastigheten fylls med rök och ifall temperaturen ökar snabbt.

Det är därför oerhört viktigt med god brandsäkerhet för att upptäcka brandfara i god tid så att den kan släckas samt att skadorna begränsas.

Service och underhåll

Brandlarmen bör monteras av kvalificerade elektriker. Brandvarnare bör  få kontinuerligt underhåll. Våra elektriker är behöriga och kan hjälpa till med detta.

bottom of page