top of page

Gemensam El

Med gemensam el sparar alla lägenhetsinnehavare i bostadsrättsföreningarna pengar.
Individuell mätning innebär att din förening gör gemensamma inköp av el och sedan
fördelar kostnaden på de boende utifrån den verkliga förbrukningen. 

 

Vilka är fördelarna?

Den stora fördelen är lägre utgifter för medlemmarna eftersom de

fasta kostnaderna blir lägre när man delar på föreningens abonnemang istället för

att alla betalar för ett eget abonnemang.
 

Avläsning och debitering:
Avläsningen sköter leverantören av el mätarna, detta sker varje dygn och de skickar

sen en debiteringsfil till er förvaltare en gång i månaden, där alla kostnader per

lägenheter står separat och läggs på varje enskild avi.

 

Kundportal:
Varje boende kan logga in när som helst på kundportalen för att se aktuell förbrukning.

 

Kundservice:
Ni kan nå leverantören av el mätarna varje dag under kontorstider för support och frågor.

 

Vad händer med era nuvarande el abonemang?
Eftersom era nuvarande elmätare kommer att ersättas med en ny och föreningen därmed

tar över elmätningen upphör alla avtal mellan dig som lägenhetsinnehavare och elbolagen.

Föreningen ombesörjer avslutning av samtliga elabonnemang. Eftersom det gamla

abonnemanget helt upphör så avbryts även eventuella bindningstider.

 


 

bottom of page